Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich Koła Łowieckiego ŻUBR w Sanoku

Zgłoszenia szkód łowieckich powstałych na terenach obwodów łowieckich nr 184 pk i 202 pk dzierżawionych przez Koło Łowieckie należy dokonywać drogą pisemną lub elektroniczną na:

adres Koła Łowieckiego: Sanoczek 30, 38-500 Sanok
adres e-mail: kololow.zubrsanok@gmail.com

tel. do Sekretarza: 696 364 242

Pliki do pobrania