Informacja o świadczeniach z GOPS

Wójt Gminy Sanok

informuje, że od dnia 1 sierpnia 2021r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Kościuszki 23 I piętro

przyjmowane są wnioski na:

  • świadczenia rodzinne                pok. 109
  • dożywianie dzieci w szkołach    pok. 106, 107, 108

 

W terminie 1 – 15 września 2021r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne I piętro pok. 102

Wnioski złożone po dniu 15 września pozostają bez rozpatrzenia!

Dochód uprawniający do otrzymania:

Świadczeń rodzinnych – za 2020r. z aktualizacją sytuacji materialnej na dzień składania wniosku (np. utrata, podjęcie zatrudnienia, obniżenie wynagrodzenia z powodu COVID-19)

  • 674,00 zł na osobę w rodzinie
  • 764,00 zł na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne

Dożywianie dzieci w szkołach – zaświadczenia o dochodach za sierpień 2021r. (przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek). Dochód, który kwalifikuje rodzinę do przyznania pomocy to:

  • 792,00 zł na osobę w rodzinie za okres od września do grudnia 2021r.
  • 900,00 zł na osobę w rodzinie za okres od stycznia do czerwca 2022r.

Stypendia szkolne zaświadczenia o dochodach za sierpień 2021r. (przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek). Wnioski składane są w pok. 102

  • 528,00 złna osobę w rodzinie za okres od września do grudnia 2021r.
  • 600,00 złna osobę w rodzinie za okres od stycznia do czerwca 2022r.

 

Wnioski przyjmowane są w godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00 – 14:00

Środa w godz. 8:00 – 17:00 

Piątek w godz. 8:00 – 13:00

                                                               

Wójt Gminy Sanok
Anna Hałas