INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Gmina Sanok informuje, iż w związku z planowanym wykonaniem robót bitumicznych na drodze powiatowej Sanok – Liszna nr 2222 R w miejscowości Liszna ze względów technologicznych droga zostanie zamknięta i wyłączona z ruchu w dniach od 2.11.2016 r. do 10.11.2016 r. w godzinach od 8:00 do 18:00.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.