INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Sanocki informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych polegających na odbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828,
do dnia 20 października 2017 r. będą miały miejsce utrudnienia w ruchu. Przewiduje się utrzymanie ruchu wahadłowego pasem o szerokości min. 2,75m.


Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.