INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM W LISZNEJ

Gmina Sanok informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Sanok – Liszna nr 2222 R w km od 3+460 do 5+285 w miejscowości Liszna od dnia 10 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. będą miały miejsce utrudnienia   w ruchu.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych  i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.