INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM W M. TREPCZA

Gmina Sanok informuje, iż w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce – Trepcza w km 4+334 – 4+458 w m. Trepcza, od dnia 24 października 2016 r. do dnia 9 grudnia 2016 r. będą miały miejsce utrudnienia w ruchu na odcinku objętym pracami budowlanymi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.