Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w Mrzygłodzie

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku informuje, że w związku z awarią obiektu mostowego ciągu drogi powiatowej 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w miejscowości Mrzygłód w km 0+360 na rzece San w dniach od 5 – 30 listopada 2018 roku zostanie zamknięty ruch na moście ze względów technologicznych celem wykonania w trybie awaryjnym prac naprawczych wymiany dyliny pod łożyskami na filarach.

Na czas realizacji robót wyznacza się objazdy drogami:

Odcinkiem drogi powiatowej Nr 2220R Tyrawa Solna – Tyrawa Wołoska

Odcinkiem drogi krajowej Nr 28 Tyrawa Wołoska – Sanok

Odcinkiem drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzegania znaków drogowych i stosowania się do poleceń kierujących ruchem.