Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Gmina Sanok informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna w m. Liszna w km 5+285 – 5+315 zostanie zamknięty i wyłączony z ruchu przedmiotowy odcinek drogi w okresie od 10.08.2016 r. do 12.08.2016 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.