Informacja o wyniku drugiego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drewna tartacznego z lasu Gminy Sanok sołectwa Mrzygłód