Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce