Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1293 położonej w miejscowości Mrzygłód