Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 374/1 położonej w miejscowości Mrzygłód