Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż