Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód