Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany