Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany