Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej dziaklami nr 227/1 i nr 227/2 położonej w miejscowości Dębna