Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany