Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna