Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 21/4 położonej w miejscowości Stróże Małe