Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 491/1 położonej w miejscowości Pisarowce