Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w obrębie Niebieszczany, oznaczonej działką nr 1934/9