Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działkami nr 325/1, 325/2, 325/3