Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany