Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce