Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku informuje, że w związku z możliwością uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji z powodu obowiązującego zakazu utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń – zasady udzielania pomocy zostały zawarte w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Rolnicy, którzy otrzymali zakaz produkcji świń przed dniem 29 stycznia 2019 r. mogą zostać objęci programem pomocy przewidzianej w § 13p wyżej cytowanego rozporządzenia za okres od dnia 29 stycznia 2019 r., tj. od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnotowym rynkiem pomocy publicznej.

Więcej informacji w tym temacie znajduje się na stronie internetowej ARiMR (https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html) oraz w biurach powiatowych ARiMR.