Informacje dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolmnym