Informacje w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.), ARiMR może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez powyższe niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jest złożenie przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód (formularz w załączniku).

Wszelkich informacji w przedmiotowych sprawach można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Sanok, pokój nr 510 na V piętrze, tel.: (13) 46 56 552 oraz pod adresem: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/informacja-dla-komisji-powolanych-przez-wojewode-celem-szacowania-szkod-w-gospodarstwach-rolnych/

Pliki do pobrania