Instalacja klimatyzacji w Sali widowiskowo-tanecznej

Zakres projektu:

W ramach prac zainstalowano klimatyzację w Sali widowiskowo – tanecznej w Strachocinie

Wartość całkowita inwestycji: 27 766,02

Źródło dofinansowania oraz wysokość dofinansowania: Budżet województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, kwota dotacji 10 000,00 brutto

Rok realizacji: 2015