Jesienna zbiórka wielkogabarytów

W dniach od 1 do 5 października 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów.

 

 

 

Przejdź do harmonogramu http://odpady.gminasanok.pl/harmonogram/harmonogram-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych/

Odpady z poszczególnych miejscowości zostaną odebrane w następującym porządku:

1 października – Niebieszczany, Prusiek, Sanoczek, Markowce

2 października – Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzygłód, Tyrawa Solna, Dębna, Międzybrodzie, Trepcza

3 października – Kostarowce, Strachocina, Pisarowce, Jędruszkowce, Czerteż, Zabłotce

4 października – Płowce, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Wujskie, Załuż, Bykowce, Liszna

5 października – Lalin, Pakoszówka, Raczkowa, Falejówka, Srogów Dolny, Srogów Górny, Jurowce

UWAGA! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych skierowana jest do mieszkańców i obejmuje odpady, które nie powstały w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów i potwierdzania ich ilości i sposobu zagospodarowania odpowiednimi dokumentami (KPO).

Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą bezpośrednio z gospodarstw domowych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź osobistym w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 (tel. 134656588, pokój 503, V piętro). Zgłoszenie należy dokonać najpóźniej 1 dzień roboczy przed planowanym w danej miejscowości odbiorem. Istnieje możliwość odbioru bezpośrednio z gospodarstwa domowego dużych gabarytów (np. mebli) po zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny – czyli stare lub niesprawne urządzenia RTV, AGD, komputery, monitory, narzędzia elektryczne – słowem każde urządzenie, które działa na prąd poprzez włączenie do kontaktu lub na baterie. Nawet stare lub niesprawne zabawki elektryczne są traktowane jako odpad niebezpieczny i oznaczone piktogramem przekreślonego kosza – to oznacza, że nie można ich wyrzucać łącznie z odpadami komunalnymi (domowymi).

Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów, które przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych, chorób serca i in. Z elektrośmieci wyrzuconych w miejscu niedozwolonym, z czasem metale ciężkie przedostają się do gleby.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zawiera zapis: „Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami”. Za wyrzucenie elektrośmieci w miejscu niedozwolonym oraz za samodzielny demontaż grozi kara grzywny! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można wyrzucić wyłącznie w wyznaczonych miejscach i powinien on być kompletny.