Chcesz mieć wpływ na wywóz śmieci w Gminie Sanok? Wypełnij ankietę do końca października. Twój głos się liczy!

Szanowni

Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Zarządcy nieruchomości

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety
(4 pytania) dotyczącej systemów zbiórki odpadów komunalnych w gminie wiejskiej Sanok.

Kwestionariusz ma na celu poznanie oczekiwań mieszkańców w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi a zebrane dane pozwolą nam opracować rozwiązania, które w przyszłości będą służyć całej naszej społeczności.

  • Ankieta jest anonimowa,
  • Zawiera pytania jednokrotnego wyboru,
  • Skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców gminy wiejskiej Sanok.

Ankietyzacja jest prowadzona do 31 października 2020 roku.

WYPEŁNIJ FORMULARZ