Już jutro przekazanie laptopów pozyskanych w programie “Gaz-System dla edukacji”!

To będzie szczęśliwy dzień! Wójt Gminy Sanok Anna Hałas przekaże dyrektorom szkół sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu “Gaz-System dla edukacji”.
Już niebawem zestawy te, z rąk dyrektorów  trafią do najbardziej potrzebujących uczniów Szkół Podstawowych w Falejówce, Pakoszówce, Prusieku i Strachocinie 🙂