Już niedługo możliwe pierwsze podłączenia budynków do sieci wodociągowej w Strachocinie!

Od września 2020 r. trwają prace przy budowie wodociągu w Strachocinie. Projekt swym zakresem obejmuje budowę wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Obecnie mamy ok. 60% zaawansowania robót, w tym montaż zestawu hydroforowego w budynku szkoły. Trwają też próby ciśnieniowe, które to po pozytywnym wyniku umożliwią przejście do kolejnego etapu tj. przepłukania i dezynfekcji całej sieci. Pierwsze przewidywane podłączenie budynków nastąpi na przełomie najbliższych dwóch miesięcy tj. kwiecień-maj!