Już niedługo budowa kolejnego odcinka chodnika w Trepczy

W dniu dzisiejszym inwestor Gmina Sanok w obecności przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg przekazała wykonawcy plac budowy pod inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza na odcinku 3+707- 3+955 km w miejscowości Trepcza.

W ramach zleconych robót budowlanych wykonane zostanie ok. 250 mb chodnika oraz poszerzenie drogi powiatowej do 6 m. Koszt całkowity inwestycji to 400 000,00 zł brutto. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym miesiącu, natomiast zakończenie na październik 2020 r.

W związku z planowanymi pracami przypominamy o możliwych utrudnieniach w ruchu na tym odcinku drogi.