Już w tym miesiącu przewidywane pierwsze podłączenia budynków do sieci kanalizacji w miejscowościach Hłomcza, Dobra, Łodzina

Mimo sytuacji epidemicznej i wciąż obowiązujących, znacznych obostrzeń sanitarnych, inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hłomcza, Dobra, Łodzina przebiega zgodnie z harmonogramem robót. W Hłomczy i w Dobrej trwa obecnie montaż przepompowni ścieków. Po pozytywnie przeprowadzonych próbach uruchomień, na przełomie maja-czerwca przewidywane jest rozpoczęcie podłączenia budynków mieszkalnych.  Natomiast w Łodzinie wykonano do tej pory ponad 50% ciągu sieci kanalizacji bez przyłączy.

Wartość zadania na podstawie zawartych umów na roboty budowlane wynosi 6 433 392 zł brutto. W ramach przewidzianej kwoty planowane jest wykonanie blisko 30 km kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 218 budynków mieszkalnych, co stanowi 630 nowych użytkowników sieci kanalizacji.