Karnawałowe rytmy w Trepczy

Styczeń upłynął w Trepczy pod znakiem imprez i dobrej zabawy.

16 stycznia w Wiejskim Domu Kultury, dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców udało się zorganizować bal karnawałowy dla uczniów miejscowej szkoły. Zabawę przy skocznej muzyce prowadziła animatorka Monika Bartkowska, absolwentka szkoły. Dzieci poprzebierane w piękne, kolorowe stroje chętnie uczestniczyły w licznych grach i zabawach. W grupie starszej największym zainteresowaniem cieszyły się wybory najciekawszych strojów, najlepszych tancerzy i zabawa karaoke. Na wszystkich uczniów czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Z kolei 20 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy swoje święto obchodzili  babcie i dziadkowie. Z tej okazji bogaty program artystyczny przedstawiły dzieci ze szkoły podstawowej, przygotowany pod kierunkiem swoich wychowawców. Nie zabrakło wzruszających wierszy i piosenek okolicznościowych. Oprócz montażu słowno-muzycznego goście obejrzeli także pokazy taneczne wnuków. Mali artyście z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Po kawie i poczęstunku dziadkowie udali się na parkiet, aby potańczyć przy skocznej muzyce.

Organizatorem Dnia Seniora była Rada Rodziców, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Trepczy oraz sołtys miejscowości.

 

Foto: SP w Trepczy