Karta zgłoszenia projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sanok 2017-2023

Szanowni Państwo
W wyniku analizy czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych oraz technicznych w naszej Gminie wyznaczony został obszar rewitalizacji, który obejmuje następujące sołectwa:
– Falejówka
– Jurowce
– Liszna
– Łodzina
– Markowce
– Mrzygłód
– Raczkowa
– Srogów Górny
– Stróże Wielkie
– Tyrawa Solna
– Wujskie
– Załuż
W związku z tym, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Mogą to być zadania remontowo-budowlane, społeczne czy też wspierające przedsiębiorczość. Ujęcie zadań w Programie Rewitalizacji może ułatwić pozyskanie na ich realizację zewnętrznych środków finansowych.

NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD DO 10.02.2017 ROKU!

WYPEŁNIJ FORMULARZ