Katyń… ocalić od zapomnienia

5 kwietnia w parku “Kwitnąca Akacja” w Trepczy miała miejsce patriotyczna akademia poświęcona 79. rocznicy zbrodni katyńskiej i 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Przygotowana została przez uczniów z miejscowej szkoły pod opieką nauczycielek: Bogusławy Kaczmarskiej i Magdaleny Sabat.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Agnieszka Mitrzyk, p.o. dyrektora SAPO, Leontyna Krowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy, Grono Pedagogiczne i mieszkańcy.

Uczniowie wystawili ciekawy program słowno-muzyczny, mający na celu przybliżenie chronologii wydarzeń, które doprowadziły do zbrodni katyńskiej.

– Kwietniowe akademie patriotyczne przygotowujemy corocznie od 2010 roku – mówi Bogusława Kaczmarska, nauczycielka, sołtys i zarazem radna z Trepczy. – Mają one na celu uwrażliwienie uczniów na tragedię, która spotkała naszych rodaków. Zależy nam, aby młodzież jak najliczniej w nich uczestniczyła i w ten sposób oddawała hołd poległym w Katyniu ofiarom.

Zmarłym tragicznie Polakom uczniowie oddali hołd poprzez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim, tablicach oraz Dębach Pamięci. Wydarzeniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa zorganizowana na korytarzu szkolnym.

W parku “Kwitnąca Akacja” oprócz pomnika znajdują się dwie tablice ufundowane przez mieszkańców Trepczy. Pierwsza oddaje hołd 96 Polakom na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, którzy 10 kwietnia 2010 r. zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Druga przypomina o ofiarach „Golgoty Wschodu” przymusowo wysiedlonych na bezkresne tereny ZSRR po Kazachstan, Syberię i Kamczatkę, zamordowanym w obozach jenieckim i ofiarach obozów pracy katorżniczej.

Na terenie parku posadzone są także Dęby Pamięci poświęcone czterem wybitnym osobowościom: Wiktorowi Dziurzyńskiemu, aspirantowi Policji Państwowej, ur. 15.09.1906 r. w Sanoczku; porucznikowi Marianowi Aleksandrowi Hanusiewiczowi, ur. 16.07.1910 r. w Lesku; kapitanowi Michałowi Józefowi Serednickiemu, ur. 31.10.1897 r. w Sanoku oraz porucznikowi Bolesławowi Julianowi Baranowskiemu, ur. 30.11.1911 r. we Lwowie. Wszyscy oni zostali zamordowani strzałem w tył głowy w Twerze przez NRD w 1940 r.