KATYŃ symbolem zbrodni dokonanych przez NKWD na polskich jeńcach wiosną 1940 roku. Pamiętamy…

 

Katyń jest pierwszą, ujawnioną jeszcze za czasów II wojny światowej miejscowością sowieckiej zbrodni – stąd też wzięła swą nazwę. Miejsca zamordowania i pochowania pozostałych jeńców polskich, których przetrzymywano w obozach w Starobielsku i Ostaszkowie nie były znane aż do początku lat 90. XX w.
Zbrodnia Katyńska była wymierzona nie tylko w ludzi, ale także w prawdę. Przez 50 lat władze ZSRS zaprzeczały swej odpowiedzialności za mord na obywatelach polskich i kłamliwie obarczały nią Niemców. Tym bardziej należy pamiętać o ludziach, którzy starali się zdemaskować sowiecką mistyfikację i dotrzeć do prawdy. Przykładem ich działań może być powołanie Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych w latach 1951–1952 (tzw. Komisji Maddena), której ustalenia rzuciły światło na sowiecki mord na obywatelach polskich z 1940 roku. Zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Zbrodnią Katyńską dowodzi, że jest ona ważna nie tylko dla Polski i Polaków, lecz stanowi część pamięci świata.

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 roku dzień 13 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto państwowe przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu masowych grobów polskich jeńców (13 kwietnia 1943 r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło informacji: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/51700,Katyn-1940-Sowiecka-zbrodnia-i-pol-wieku-klamstwa.html
https://dzieje.pl/aktualnosci/zbrodnia-katynska
http://muzhp.pl/pl/e/1234/mord-w-katyniu-wywiad