Klub Senior+ w Mrzygłodzie otwarty

W dniu 15 listopada 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia Klubu Senior + w Mrzygłodzie. W uroczystości udział wzięli: ks. Paweł Pelc, Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Edyta Dziadosz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorzy oraz wszystkie osoby zaangażowane w utworzenie tak wspaniałego miejsca spotkań dla seniorów. Po poświęceniu pomieszczeń klubu Pani Wójt w asyście najstarszej seniorki dokonała uroczystego przecięcia wstęgi.  Kolejno zgromadzeni goście przeszli do Sali Wiejskiego Domu Kultury.[fb_button]

Pani Wójt przedstawiła zakres wykonanej, przez gminę, inwestycji związanej z adaptacją budynku po byłej szkole na potrzeby klubu. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie zaprezentowali uczestnikom montaż słowno – muzyczny z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zakończenie uroczystości młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku odśpiewała kilka utworów patriotycznych a Kapela Ludowa Kamraty bawiła seniorów do wieczora.

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udało się stworzyć miejsce przyjazne seniorom. Klub Seniora został tak przygotowany, aby korzystający mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które wcześniej brakowało czasu i możliwości. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 400 tys. zł z czego dofinansowanie to 150 tys. zł. Zajęcia w nowo powstałym klubie prowadzone są w poniedziałki i czwartki w godzinach od 10 do 14. Zapraszamy.

W dniu 15 listopada 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia Klubu Senior + w Mrzygłodzie. W uroczystości udział wzięli: ks. Paweł Pelc, Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Edyta Dziadosz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorzy oraz wszystkie osoby zaangażowane w utworzenie tak wspaniałego miejsca spotkań dla seniorów. Po poświęceniu pomieszczeń klubu Pani Wójt w asyście najstarszej seniorki dokonała uroczystego przecięcia wstęgi.  Kolejno zgromadzeni goście przeszli do Sali Wiejskiego Domu Kultury.  Pani Wójt przedstawiła zakres wykonanej, przez gminę, inwestycji związanej z adaptacją budynku po byłej szkole na potrzeby klubu. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie zaprezentowali uczestnikom montaż słowno – muzyczny z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zakończenie uroczystości młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku odśpiewała kilka utworów patriotycznych a Kapela Ludowa Kamraty bawiła seniorów do wieczora.

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udało się stworzyć miejsce przyjazne seniorom. Klub Seniora został tak przygotowany, aby korzystający mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które wcześniej brakowało czasu i możliwości. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 400 tys. zł z czego dofinansowanie to 150 tys. zł. Zajęcia w nowo powstałym klubie prowadzone są w poniedziałki i czwartki w godzinach od 10 do 14. Zapraszamy.