Kolejne laptopy zakupione w ramach programu Zdalna Szkoła+ trafiły do uczniów z terenu Gminy Sanok

Gmina Sanok realizując na przełomie października i listopada br. projekt grantowy Zdalna Szkoła+ przekazała 55 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi szkołom z terenu Gminy. Projekt został zrealizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dofinansowany przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupiony sprzęt trafił głównie do rodzin wielodzietnych, które w obecnej sytuacji pandemicznej nie mogą pozwolić sobie na zakup dodatkowego sprzętu i tym samym zapewnić każdemu dziecku dostęp do nauki zdalnej w jednym czasie. Komputery wraz z zestawami słuchawkowymi przekazano do Szkół Podstawowych w Kostarowcach, Pakoszówce, Strachocinie, Prusieku, Trepczy, Niebieszczanach, Srogowie Górnym, Mrzygłodzie, Dobrej, Załużu i Falejówce.

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”