Kolejne obiekty kulturalne zmieniają się nie do poznania

Wiejskie Domy Kultury pięknieją. Właśnie zakończono remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Mrzygłód. Już niebawem rozpoczną się prace związane z remontem Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Markowce.

 

WDK w MrzygłodzieNasz Wiejski Domy Kultury wypiękniał w oczach. Jest wspaniały, z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie, wewnątrz budynku również zaszły ogromne zmiany.  Mieszkańcy Mrzygłodu są zachwyceni” – cieszy się Zdzisław Biega, sołtys Mrzygłodu.

Dzięki otrzymaniu  pomocy w wysokości 116 975,00 zł na zadanie pn.: „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Mrzygłodzie w gminie Sanok”, złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, udało się m.in. wykonać termomodernizację obiektu (montaż rusztowań, demontaż istniejących desek szalunkowych, docieplenie ścian wełną elewacyjną, szalowanie deską elewacyjną, impregnacja hydrofobowa tynków mineralnych oraz kamienia naturalnego). Oprócz tego w obiekcie zostały wyremontowane łazienki, wymieniono także okna i drzwi oraz wyremontowano zasadzenie zadaszeń schodów zewnętrznych oraz dojścia do budynku. W ramach wniosku udało się również wyposażyć obiekt w nowe krzesła, nagłośnienie, Zakupiono również wyposażenie do kuchni. Po takim remoncie WDK w Mrzygłodzie może w pełni sprawować swoją funkcję.

Już wkrótce rozpocznie się realizacja zadania pn.: „Remont WDK w Markowach w gminie Sanok”. Prace realizowane będą w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na które pozyskano dofinansowanie również za pośrednictwem LGD Dolina Sanu w kwocie 312 183 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: remont dachu (częściowa wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia z blachy, remont kominów, docieplenie kominów, obróbki blacharskie),  wymiana stolarki okiennej (wymiana okien, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych),  termomodernizacja budynku (docieplenie ścian, wyprawa elewacyjna, odgromówka, płytka odbojowa) oraz instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni. Już niedługo WDK w Markowcach będzie cieszył Mieszkańców nowym, odmienionym wyglądem.

Dodatkowo udało się również uzyskać dofinansowanie zewnętrzne na dostawę wyposażenia. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 25 000,00 zł w ramach zadania pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego w ramach osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, w obiekcie będzie można korzystać  m.in.: z nowych krzeseł, stołów, zestawu do ćwiczeń, naczyń, zastawów obiadowych, regałów magazynowych, wyposażenia kuchni, stół bilardowy oraz telewizora.