Kolejne pieniądze na drogi poscaleniowe

W dniu 14 maja 2019 roku Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok oraz 11 samorządowców z podkarpackich gmin w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyło w uroczystości, w czasie której do lokalnych samorządów trafiły środki rozdysponowane przez zarząd województwa. Podczas posiedzenia Zarządu Województwa w dniu 9 maja rozdysponowano środki budżetu województwa, które pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019. Gmina Sanok otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Strachocina oraz Mrzygłód. Zadanie zostanie wykonane do końca 2019 roku.