Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach! Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego PANDA

21 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Niebieszczanach odbył się po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego – „PANDA”. Entuzjaści języka angielskiego również i tym razem nie zawiedli. Reprezentację poszczególnych klas stanowili uczniowie: klasa 4 – 2 uczniów, klasa 6 – 2 uczniów, klasa 7 – 3 uczniów i klasa 8 – 1 uczeń.
Konkurs został przeprowadzony online,  a jego celem  było między innymi: rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki i wspieranie ich uzdolnień, wyłonienie i nagrodzenie uczniów zdolnych oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

Każdy test składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Podstawę do oceny stanowiły wypełnione przez uczestników testy online. Ocenie podlegało każde pytanie. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na dane pytanie uczestnik otrzymywał 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt, a za nieudzielenie odpowiedzi – 0 punktów. Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu wynikiem ujemnym, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 30 punktów. W związku z tym zawodnik mógł zdobyć maksymalnie 60, a minimalnie 0 punktów.

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją informujemy, że mamy trzech laureatów i jedno wyróżnienie!

Natasza Kurek (kl. IV a) i Karol Rakoczy (kl. IV a) oraz Gabriel Szumski (kl. VI b) zdobyli maksymalną liczbę punktów i zajęli 1 miejsce, otrzymali grawerowany dyplom laureata oraz nagrodę książkową natomiast Julia Klecha (kl. VIII) zdobyła wyróżnienie.

Koordynatorami konkursu były nauczycielki języka angielskiego pani Aleksandra Bułdak i pani Joanna Storoszczuk – Janusz.

Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie:

Klasa 6 – Anna Morawska

Klasa 7 – Oliwia Krasowska, Martyna Kuc i Oliwia Kucharska

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uznania, potwierdzający jego udział w konkursie.

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Jesteśmy z Was dumni!

 

 

 

 źródło: materiał nadesłany