Kolejne znaczące inwestycje na terenie Gminy Sanok

Gmina Sanok dbając o dynamiczny i stały rozwój, w ramach naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyła wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 17 253 140, 48 zł brutto. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 

 

I wniosek: Kontynuacja budowy sieci kanalizacji w miejscowości Niebieszczany” – dotyczy budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków. Planowana długość sieci to ponad 38 km. W ramach wykonania inwestycji przewiduje się podłączenie 320 budynków mieszkalnych. Zadanie obejmuje także montaż instalacji fotowoltaicznej 6 kW wspierającej funkcjonowanie układu tłoczno-grawitacyjnego sieci.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 11 357 932,00 zł;
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: luty 2021 r.

 

II wniosek: „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Prusiek”inwestycja przewiduje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 3 sale lekcyjne, salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem oraz zaplecze socjalne i gospodarcze. Zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna 20 kW wspierająca funkcjonowanie obiektu. Powierzchnia użytkowa obiektu zwiększy się o ok. 820 m2.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 053 219,00 zł
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: luty 2021 r.

 

III wniosek: „Budowa świetlicy sportowej przy boisku piłkarskim w Czerteżu” projekt zakłada budowę budynku sportowo-kulturalnego o powierzchni użytkowej 385,25 m2,
w którym przewiduje się: salę ćwiczeń ruchowych, aneks kuchenny, szatnie z umywalkami, sanitariaty (odrębne dla widowni), kotłownię, pokój sędziowski, pomieszczenia: administracyjne, socjalne i porządkowe oraz salę klubową. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna 9 kW.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 841 989, 48 zł
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2021 r.