Komenda Główna OHP planuje przeszkolenie grupy młodzieży w zakresie tzw. Ginących zawodów

Na bazie ubiegłorocznych doświadczeń oraz efektów wynikających z realizacji projektu pt. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, a także w oparciu o istniejącą w ECKiW w Roskoszy infrastrukturę – przede wszystkim bazę warsztatową – Komenda Główna OHP planuje przeszkolenie grupy młodzieży z całego kraju w zakresie tzw. Ginących zawodów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie i przekazanie informacji osobom odwiedzającej lub zarejestrowanym w Państwa Instytucji o wspomnianym przedsięwzięciu – szczegółowe informacje zestawiono poniżej.

Informacje organizacyjne o planowanym przedsięwzięciu:

 

 1. Uczestnicy:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:

 • Bezrobotne, poszukujące pracy
 • Uczące się w wieku 18-25 lat. Będą one mogły uczestniczyć w turnusach szkoleń, po zakończeniu nauki.
 • Uczestnicy OHP

 

 1. Zawody, w których będą szkolić się uczestnicy przedsięwzięcia:
L.p. Zawód podstawowy – wyjściowy do podjęcia szkolenia Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów
1. ślusarz kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne
2. stolarz renowacja mebli, kołodziej, bednarz
3. murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych brukarz, kamieniarz
4. murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych zdun
5. kucharz i zawody pokrewne cukiernik
6. kucharz i zawody pokrewne piekarz wg. tradycyjnych receptur
7. kucharz i zawody pokrewne wędliniarz, masarz
8. krawiec tkacz, krawiec
9. dekarz strzecharz, gonciarz

 

Uczestnikiem kursu może być również osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

 1. Forma kursów:

Szkolenia obejmują średnio 96 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i jeden dzień wolny – niedziela). Zakłada się, iż uczestnicy szkolenia
i instruktorzy pozostaną w ECKiW w Roskoszy przez cały okres trwania szkolenia, łącznie
z dniem wolnym.

Po ukończeniu szkoleń ich uczestnicy przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności, zgodne z  obowiązującymi przepisami, przeprowadzonym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Szkolenia nie kończą się nadaniem tytułu czeladnika, ani żadnym mu równoważnym.

Wyżej wymienione zadania będą realizowane od marca do końca października 2017 r.

 

 1. Założenia organizacyjne:

 

 • W zależności od liczby chętnych do udziału w szkoleniach planuje się zorganizowanie
  10 dwutygodniowych kursów – ich harmonogram opracowany zostanie po zakończeniu rekrutacji. Pierwszy kurs mógłby się rozpocząć z dniem 27 marca br.
 • Miejscem realizacji całości kursu będzie ECKiW w Roskoszy (woj. Lubelskie).
 • Uczestnicy będą mieli zapewniony transport (dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej, po zakończeniu kursu – do 250,00 zł na osobę (na podstawie przedstawionych biletów).
 • W przypadkach kosztów dojazdu znacznie przekraczających wskazaną kwotę – prośby
  o jej zwiększenie będą rozpatrywane przez KG OHP indywidualnie.
 • ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele).
 • Szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu w warsztatach posiadających niezbędne i unikatowe wyposażenie
  w kontekście zawodów ginących, jak również ich odniesienia do wykorzystania współcześnie.
 • Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Kurs realizowany będzie w wymiarze 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty.

Liczba miejsc ograniczona. Informacje o ewentualnych kandydatach proszę kierować na adres:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sanoku

 1. Kościuszki 15, 38-500 Sanok

tel. 13 46 310 60 lub 13 46 303 31, e-mail: mck.sanok@ohp.pl

 

 

Po zakończeniu etapu rekrutacji, KG OHP dokona podziału uczestników w zależności od specjalizacji zawodowej i ustali terminy poszczególnych kursów w ECKiW w Roskoszy, o czym niezwłocznie poinformuje.