Komentarz Wójt Gminy Sanok Anny Hałas dotyczący wyników konsultacji społecznych w Gminie Miasta Sanoka