Komunikat dotyczący minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo petentów, jak i urzędników Gminy Sanok uprzejmie prosimy, jeśli osobista wizyta w urzędzie nie jest konieczna, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe przeprowadzić telefonicznie lub mailowo.
Prośba ta skierowana jest zwłaszcza do osób, które wykazują oznaki infekcji górnych dróg oddechowych lub w ostatnim czasie wróciły z zagranicy, a także miały bezpośredni kontakt z osobami, które przebywały poza granicami kraju.

Poniżej podajemy najważniejsze numery telefonów i adresy mailowe Urzędu Gminy Sanok:

SEKRETARIAT: 13 46 56 580

email: ug_sanok@gminasanok.pl

Wykaz numerów telefonów i adresów mailowych:

NAZWA TELEFON ADRES EMAIL
Sekretariat
Centrala
Księgowość
+48 13 46 56 580
+48 13 46 56 551
+48 13 46 56 566
ug_sanok@gminasanok.pl
Wójt – Anna Hałas +48 13 46 56 580 wojt@gminasanok.pl
Zastępca Wójta/Sekretarz – Paweł Wdowiak +48 13 46 56 570  sekretarz@gminasanok.pl
Skarbnik – Agnieszka Haduch +48 13 46 56 556 skarbnik@gminasanok.pl
Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych,
Kierownik referatu – Sekretarz
+48 13 46 56 570 sekretarz@gminasanok.pl
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
Kierownik referatu – Łukasz Mendyka
+48 13 46 56 583 gk@gminasanok.pl
Referat Rolnictwa, leśnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami

Kierownik referatu – Rafał Sąsiadek

+48 13 46 56 586 rg@gminasanok.pl
Referat Ochrony środowiska
Kierownik referatu – Agnieszka Marszałek
+48 13 46 56 588

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

ros@gminasanok.pl
Referat finansowy,
Kierownik referatu – Iwona Chrząszcz
+48 13 46 56 566 podatki@gminasanok.pl
Podatki i opłaty lokalne +48 13 46 56 581 podatki@gminasanok.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste +48 13 46 56 564 ug_sanok@gminasanok.pl
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
Dyrektor – Krystyna Kafara
+48 13 46 56 555 gok@gminasanok.pl
Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych (SAPO)
Dyrektora – Anna Liszka
+48 13 46 56 585 sapo@gminasanok.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
Kierownik – Edyta Dziadosz
+48 13 46 56 572 gopssanok@gminasanok.pl