KOMUNIKAT w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego, odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do czasu odwołania.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 13 46 52 939

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00).

 

 

 

 

źródło: informacje nadesłane