Komunikaty Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku przesyła „Komunikaty” dotyczące prowadzonej akcji rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 z prośbą o umieszczenie w miejscach ogólnie dostępnych (na tablicy ogłoszeń) w sposób widoczny dla pracowników /interesantów. [fb_button]

Formularze zeznań rocznych za rok podatkowy 2017 można pobierać w pokoju nr 14 SALA OBSŁUGI (I piętro) tut. urzędu lub ze strony internetowej www.finanse.mf.gov.pl, na której dostępne są również interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku informuje, że akcja rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok jest prowadzona od dnia 2 stycznia 2018r. do dnia 30 kwietnia 2018r. Zeznania roczne PIT za 2017r wraz z załącznikami przyjmowane są w siedzibie urzędu na SALI OBSŁUGI pok. Nr 14 (I piętro) w dniach:
· poniedziałek od godz. 730 – 1800
· wtorek – piątek od godz. 730 – 1530
Formularze zeznań rocznych, broszury informacyjne za rok podatkowy 2017 można pobierać w pokoju nr 14 Sala Obsługi (I piętro) tut. urzędu lub ze strony internetowej www.finanse.mf.gov.pl, na której dostępne są również interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania.
Telefoniczne punkty informacyjne US Sanok: (013) 4616320; 4616337; 4616316; 4616322,
46116302, 4616303.
Kompendium wiedzy na temat składania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. kalkulatory, formularze podatkowe, broszury informacyjne, filmy, aplikacja pytaniowa) znajduje się na stronie internetowej Szybki PIT www.szybkipit.pl. Zeznania można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Internet) bez konieczności potwierdzania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
www.e-deklaracje.gov.pl , www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną pozwala nie tylko ograniczyć formalności do minimum ale również gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego.
Ministerstwo Finansów udostępnia również podatnikom na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return) www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka: Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe PFR) oraz możliwość złożenia wyłącznie w formie elektronicznej wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego (PIT-WZ) na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka: wniosek
o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) lub przez system e-Deklaracje. Ponadto na formularzu PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku organizacji pożytku publicznego podatnicy, którzy otrzymali od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A, mogą zawnioskować o przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, bez konieczności składania zeznania podatkowego. Więcej informacji na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub www.szybkipit.pl

PIT-bledy działalność2018

PIT-bledy